Abstrakta / Abstracts

Všechny ABSTRAKTY musí být odevzdány elektronicky. Uzávěrka ODEVZDÁNÍ abstraktů je 15.12.2018.

Instrukce pro odevzdání abstraktu

  • Typ písma: Times New Roman 12. Není dovoleno používat tučné nebo podtržené písmo.
  • Název prezentace
  • Jméno autora/autorů
  • Název organizace/instituce
  • Tělo abstraktu by nemělo přesáhnout 5000 znaků.
  • Preferují se strukturované abstrakty (úvod, metody, výsledky, závěr).

Informace týkající se ústní nebo posterové prezentace budou prezentujícím zaslány e-mailem v polovině ledna 2019 na základě odevzaného abstraktu.

Všechny ABSTRAKTY přijaté k ústní nebo poster prezentaci budou zveřejněny v brožuře.

Call for Abstracts

All abstracts should be submitted electronically. Abstract submission opens on September 12, 2018. Deadline for abstract submission is December 15, 2018.

Instructions for Abstract Submission Font: Times New Roman 12. Do not use bold type or underline formatting.

The abstract title should be in title case. Capitalize all nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, and subordinate conjunctions (i.e., as, because, although). Except for the first word of the title, lowercase all articles, coordinate conjunctions (i.e., and, or, nor), and prepositions, regardless of length. Also, lowercase "to" when used as an infinitive.
The corresponding author should be the first author (presenter) of the abstract, unless otherwise noted during submission.Abstracts will be typeset from the text submitted by the author without copy editing changes. It is the responsibility of the author to proofread the abstract carefully. The entire body of the abstract, including text and tables, must not exceed 5000 characters. Spaces are not included in this number; title, authors' names, and affiliations are counted separately. Figures are not included in the character count. The abstract should be structured (i.e., abstracts divided into sections using terms such as Introduction, Methods, Results, Conclusions, etc.) or unstructured.