Studie

Cílem aktuálních studií GHSG (German Hodgkin Study Group) je dále optimalizovat léčbu ve všech stádiích Hodgkinova lymfomu a minimalizovat vedlejší účinky léčby při zachování účinnosti léčby.

Studie GHSG - 1. linie léčby

Zkratka studieNázev studieStádiumDesign
HD16Studie optimalizace léčby 1. linie u časných stádií Hodgkinova lymfomu; stratifikace pomocí FDG PETČasná stádiaFáze III, multicentrická, randomizovaná
HD17Studie optimalizace léčby 1. linie u intermediárních stádií Hodgkinova lymfomu; stratifikace pomocí FDG-PETIntermediární stádiaFáze III, multicentrická, randomizovaná
HD18Studie optimalizace léčby 1. linie u pokročilých stádií Hodgkinova lymfomu; stratifikace pomocí FDG-PETPokročilá stádiaFáze III, multicentrická, randomizovaná

Brentuximab vedotin (C25003)

Randomizovaná otevřená studie fáze III. A (Adcetris) + AVD versus ABVD jako léčba 1. linie u pacientů s pokročilým klasickým Hodgkinovým lymfomem.

Studie u relapsů Hodgkinova lymfomu

Brentuximab vedotin (SGN35-014)

Jednoramenná studie s brentuximab vedotinem u pacientů s relabovaným nebo refrakterním HL nevhodných k transplantaci kmenových buněk nebo k polychemoterapii.