Zápis z první Valné hromady Občanského sdružení Hodgkinův lymfom

Místo a čas konání: 10.4.2013 – Interní hematologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Přítomní členové přípravného výboru Občanského sdružení Hodgkinův lymfom:

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD., MBA
prim. MUDr. Heidi Móciková, PhD.
MUDr. Jana Marková
MUDr. Ľubica Gahérová
MUDr. Tereza Bártová
Ing. Kateřina Klásková

  1. Výše uvedení členové přípravného výboru Občanského sdružení Hodgkinův lymfom jednomyslně deklarovali svou svobodnou vůli založit občanské sdružení Hodgkinův lymfom a souhlasili se zněním návrhu předložených stanov občanské sdružení Hodgkinův lymfom.
  2. Výše uvedení členové přípravného výboru Občanského sdružení Hodgkinův lymfom zvolili aklamací tyto funkcionáře výboru:
    • prim. MUDr. Heidi Móciková, PhD.
    • MUDr. Jana Marková
    • Ing. Kateřina Klásková