I v letošním roce pořádá občanské sdružení LYMFOM HELP, o.s. již podeváté Celostátní setkání pacientů s lymfomem s celodenním vzdělávacím programem. Jako každý rok je tato akce připravována ve spolupráci s lékaři Kooperativní lymfomové skupiny a za finanční podpory Heřmanského nadace hematologické onkologie.

Akce bývá každoročně zařazena do akreditačního programu vzdělávání zdravotních sester (Česká asociace sester).

Setkání se uskuteční v pátek 31. října 2014 od 9:30 hodin v prostorách Charvátova sálu 3. Interní kliniky LF a VFN (I. patro, ul. U Nemocnice 1, Praha 2 vedle vchodu na UHKT). Na setkání jste všichni srdečně zváni.

Lymfom Help