Aktuality

Vážené kolegyně a kolegové,

v tomto čísle newsletteru najdete pozvánku na pracovní schůzi studijní skupiny Hodgkinův lymfom a informace z virtuální konference ICML v Luganu 2021, které se týkají Hodgkinova lymfomu.

Vážené kolegyně a kolegové,
v tomto čísle newsletteru najdete informace o novinkách v registru HL, dále o studii GHSG HD17, která byla prezentována na EHA 2020 a informace o studii Keynote 204, která byla prezentována na ASCO 2020.