Aktuality

V tomto čísle Newsletteru vás chceme pozvat především na Valnou hromadu české studijní skupiny pro Hodgkinův lymfom a dále na 6. Mezinárodní sympózium "Hodgkinův lymfom".

V tomto čísle newsletteru jsme pro vás připravili aktualizované standardy léčby klasického Hodgkinova lymfomu, dále informace z ASH 2017 a odkaz na použití protonové terapie u lymfomů.