Aktuality

Vážené kolegyně a kolegové,

v tomto čísle newsletteru najdete pozvánku na 7. Mezinárodní sympózium o Hodgkinově lymfomu a souhrn informací o Hodgkinově lymfomu s komentářem ze 17. Mezinárodní konference o maligních lymfomech (ICML), která se konala v Luganu od 13. do 17.6.2023.

Vážené kolegyně a kolegové,

v tomto čísle newsletteru najdete informace z Mezinárodního symposia o Hodgkinově lymfomu (ISHL 12), který se konal v Kolíně nad Rýnem od 22. do 24.10.2022.

Vážené kolegyně a kolegové,

v tomto čísle newsletteru najdete pozvánku na pracovní schůzi studijní skupiny Hodgkinův lymfom, dále informace ke grantu AZV NU22-03-00182 a souhrn informací z ASH v Atlantě 2021, které se týkají Hodgkinova lymfomu.