Hodgkinův lymfom je velice citlivý na chemoterapii a radioterapii. Proto přibližně 80% pacientů lze vyléčit vhodnou kombinací léčby. Léčbu je vhodné zahájit co nejdřív, aby se zabránilo dalšímu rozšíření nemoci. Chemoterapii i radioterapii lze podat ambulantně.

Schéma léčby 1. linie u klasického Hodgkinova lymfomu

Klinické stádium Léčba 18 - 59 let Léčba 60 let
Časná stádia I-II A/B bez rizikových faktorů* 2xABVD + 20Gy IS-RT** 2xABVD + 20Gy IS-RT**
nebo
2xAVD + 20Gy IS-RT**
Intermediární stádia I-II A/B s rizikovými faktory**

Pozn. IIB s MMT a/nebo s EN postižením- viz léčba pro pokročilá stádia
2xBEACOPP esk + 2xABVD + 30Gy IS-RT**
nebo
2xABVD + 2xBEACOPPesk. (PET2pos.) + 30Gy IS-RT**
a
4xABVD (PET2 neg)
+ 30Gy IS-RT**
2xABVD + 2xAVD + 30Gy IS-RT**
nebo
4xAVD + 30Gy IS-RT**
Pokročilá stádia III-IV a IIB s MMT a/nebo s EN postižením 6x eBEACOPP + RT 30Gy na PET pozit. reziduum 6 cyklů ABVD – vynechání bleomycinu u PET2 neg. pac.
+ RT 30Gy na PET pozit. reziduum

B symptomy - teploty nad 38,20C, zvýšené pocení, váhový úbytek 10 % v průběhu 6 měsíců
* Rizikové faktory pro časná stádia I-II: MMT-masivní mediastinální tumor (šířka mediastina přesahuje 1/3 šířky hrudníku), EN- extranodální postižení, vysoká sedimentace ≥ 50 mm/h bez B symptomů, ≥ 30 mm/h, s B symptomy, postižení 3 a více oblastí lymfatických uzlin
A(B)VD – adriamycin, bleomycin, vinblastin, dakarbazin
BEACOPP – bleomycin, etoposid, adriamycin, cyklofosfamid, vinkristin, prokarbazin, prednison
**IS-RT – involved site RT – radioterapie na postižené místa