Definice a etiologie

Hodgkinův lymfom je nádorové onemocnění, které vychází z lymfatického systému a je charakterizované nádorovým klonem Hodgkinských buněk a Reed-Sternbergových (HRS) buněk, které vycházejí z B lymfocytů germinálních center lymfatických uzlin. Na rozvoji HL se podílí virus Ebstein-Barrové (EBV) – pacienti, kteří překonali infekční mononukleosu jsou častěji postiženi Hodgkinovým lymfomem oproti pacientům, kteří tuto nemoc neměli. Naproti tomu existují i HRS buňky, u kterých nelze prokázat EBV DNA. Navíc absolutní většina  EBV pozitivních lidí (víc než 95%) nikdy nevyvine HL. Kromě EBV existují i další faktory, které přispívají ke vzniku HL: např. dysregulace imunitního systému, genetické faktory a vlivy životního prostředí.

Epidemiologie

Ročně se diagnostikují 2-3 noví pacienti s HL na 100 000 obyvatel. Muži jsou postiženi častěji než ženy (poměr je 3:2). Hodgkinův lymfom se může vyskytnout ve všech věkových skupinách.