Vážené kolegyně a kolegové, vážené pacientky a pacienti,

tyto webové stránky vznikly s podporou sdružení Hodgkinův lymfom (HL), jehož cílem je neustále zlepšovat péči o pacienty.

Stanovy a přihlášku do sdružení HL a způsob přihlášení najdete na těchto webových stránkách - členství je dobrovolné a bez poplatků. Důležitou součástí činnosti sdružení HL je Registr HL, odkaz na Registr a způsob zadávání pacientů do registru rovněž najdete na těchto stránkách.

Cílem webových stránek www.hodgkin.cz je informovat o aktuálních standardech léčby, nových studiích a novinkách u Hodgkinova lymfomu, dále informace pro pacienty o HL. Zde také najdete v pravidelných intervalech Newsletter, který bude informovat o dění ve sdružení, registru a na kongresech s tematikou HL.

Vítané jsou jakékoliv náměty a podněty, případně diskuse, které se týkají HL, posílejte MUDr. Heidi Mócikové, PhD. prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře.

MUDr. Heidi Móciková, PhD.
předseda Rady sdružení Hodgkinův lymfom

Kontaktujte nás

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.