Datum: 20.4.2017, 15.30-18.00 hod.
Místo konání: Corinthia Hotel Prague, Kongresová 1, Praha (salónky A + B, 24. patro)
Organizátor meetingu: Hodgkinův lymfom, z.s. ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb Czech Rep.
Odborný garant: MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Program sympozia:

15.30-15.35: Úvod sympozia (MUDr. H.Móciková, PhD.)

15.35-15.50: Imunoterapie přináší nové typy odpovědí na léčbu: ir-RC kritéria hodnocení odpovědi v léčbě solidních nádorů (Dr. M. Šťastný, PhD.)

15.50-16.05: Anti-PD1 terapie (nivolumab) v léčbě Hodgkinova lymfomu (MUDr. Z. Král, CSc.)

16.05-16.20: LYRIC kritéria hodnocení odpovědi u lymfomů v době imunoterapeutických přístupů (MUDr. H. Móciková, PhD.)

16.20-17.20: Kazuistiky s atypickou odpovědí (15 min na společnou kazuistiku klinik/PET-CT expert)

  1. Úskalí měření objemu nádorové masy při léčbě nivolumabem u pacientky s Hodgkinovým lymfomem (MUDr. M. Lukášová, MUDr. L. Henzlová)
  2. Hodnocení léčebné odpovědi při léčbě nivolumabem u pacienta s relabujícím Hodgkinovým lymfomem (MUDr. J. Michalka, MUDr. Z. Řehák)
  3. Smíšená PET odpověď HL na léčbě anti PD-1 s výrazným klinickým benefitem (MUDr. J. Kořen, MUDr. V. Ptáčník)
  4. Pseudoprogrese u periferního T-buněčného lymfomu při léčbě R-CHOP + brentuximab vedotinem (MUDr. H. Móciková, PhD.)

17.20-17.45: Diskuze k novým typům hodnocení odpovědi HL po imunoterapeutické léčbě

17.45-18.00: Projekt hodnocení TMTV před ASCT u Hodgkinova lymfomu (doc. MUDr. V. Procházka, PhD.)

18.00-19.00: Pracovní večeře

Edukační sympozium bylo podpořeno Bristol-Myers Squibb Czech Rep.