Z organizačních důvodů se 5. Mezinárodní sympózium „Hodgkinův lymfom“ přesouvá z původně plánovaného Pražského hematologického dne na nový termín: 25. 2. 2016. Místo konání 5. Mezinárodního sympózia: Park Inn Hotel, Svobodova 1961/1, Praha 2, 128 00.

Další informace k programu a možnosti přihlášení abstrakt budou zveřejněny na webových stránkách www.hodgkin.cz.

24. 2. 2016 se uskuteční výroční schůze sdružení Hodgkinův lymfom s vyhodnocením jeho aktivit.

Pozvánka na Valnou Hromadu občanského sdružení Hodgkinův lymfom

Pořadatel: o.s. Hodgkinův lymfom
Termín konání: 1. 6. 2015  18:00 - 19:00 hod
Místo konání: salonek VIP Lounge, NH Hotel, Olomouc

Program:

  1. Novinky v registru pacientů s HL
  2. Návrh prezentací na 5. Mezinárodní sympózium „Hodgkinův lymfom“
  3. Představení nové randomizované studie organizované pod záštitou občanského sdružení Hodgkinův lymfom: 2x DHAP versus 2x Brentuximab vedotin + Bendamustin v 1. relapsu Hodgkinova lymfomu
  4. Různé

V případě, že máte další návrhy, co bychom mohli zařadit do programu na Valnou Hromadu o.s. Hodgkinův lymfom, prosím pošlete tyto návrhy na adresu: heidi.mocikova@seznam.cz

Odborné informace

Studie Moskowitze a spol.: Brentuximab vedotin jako konsolidační léčba po ASCT u pacientů s Hodgkinovým lymfomem s rizikem relapsu nebo progrese: Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 již byla publikovaná v Lancetu v roce 2015 - odkaz na uvedenou práci a komentář profesora Engerta viz níže.

V případě hlubšího zájmu o uvedené publikace se prosím obraťte e mailem na: heidi.mocikova@seznam.cz

Moskowitz CH, Nademanee A, Masszi T,et al. Brentuximab vedotin as consolidation therapy after autologous stem-cell transplantation in patients with Hodgkin's lymphoma at risk of relapse or progression (AETHERA): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2015 Mar 18. pii: S0140-6736(15)60165-9. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60165-9. [Epub ahead of print]

Engert A. Hodgkin's lymphoma: who needs consolidation treatment? Lancet. 2015 Mar 18. pii: S0140-6736(15)60583-9. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60583-9. [Epub ahead of print]

MUDr. Heidi Móciková, PhD.
předseda sdružení