V tomto čísle Newsletteru vás chceme pozvat především na Valnou hromadu české studijní skupiny pro Hodgkinův lymfom a dále na 6. Mezinárodní sympózium "Hodgkinův lymfom".

Valná hromada české studijní skupiny pro Hodgkinův lymfom, na kterou vás srdečně zveme, se bude konat dne 18.9.2018 od 17 do 19 hod. v Clarion Congress Hotel Prague, salonek Stella, Freyova 33, Praha 9 - Vysočany.

Program:

  • Úvod – H. Mociková
  • Zpráva o činnosti a financování za rok 2017 – K. Klásková
  • Informace o GDPR a novém informovaném souhlasu pro pacienty s Hodgkinovým lymfomem - K. Klásková
  • Informace o stavu registru pacientů s Hodgkinovým lymfomem – problémy a možnosti zařazení pacientů z dalších center – zástupce společnosti IBA, s.r.o. + všichni účastníci
  • Informace o průběhu grantu TARC a korelace s PET měřením TMTV u pacientů s  Hodgkinovým lymfomem v ČR – V. Procházka
  • Diskuse k programu na 6. Mezinárodní sympózium „ Hodgkinův lymfom“
  • Připravované/plánované přednášky, publikace - všichni účastníci
  • Plánované studie, granty - všichni účastníci

Vážené kolegyně a kolegové, srdečně vás zveme na 6. Mezinárodní sympózium „Hodgkinův lymfom“, který se bude konat dne 14.2.2019 v hotelu Don Giovanni, Vinohradská 157, Praha 130 20 a jehož organizátorem je spolek Hodgkinův lymfom. Ohledně zasílání abstrakt vás budeme včas informovat.

Oznámení ze spolku Hodgkinův lymfom, z.s.:
Byl obnoven přístup do „Up To Date“. Přihlašovací jméno a heslo bylo zasláno členům sdružení HL.

Heidi Mociková