Pořadatel: o.s. Hodgkinův lymfom
Termín konání: 1. 6. 2015  18:00 - 19:00 hod
Místo konání: salonek Madrid 1, NH Hotel, Olomouc

Program:

  1. Novinky v registru pacientů s HL.
  2. Informace o 5. Mezinárodním sympóziu Hodgkinova lymfomu, který se bude konat  v hotelu Park Inn dne 25 .2. 2016, Svobodova 1961/1, Praha 2, 128 00.
  3. Návrh prezentací na 5. Mezinárodní sympózium „Hodgkinův lymfom“.
  4. Představení nové randomizované studie organizované pod záštitou občanského sdružení Hodgkinův lymfom: 2x DHAP versus 2x Brentuximab vedotin + Bendamustin v 1. relapsu Hodgkinova lymfomu
  5. Různé.

MUDr. Heidi Móciková, PhD.

předseda rady