Vážení, dovolujeme si Vám poslat pozvánku na Valnou hromadu občanského sdružení Hodgkinův lymfom. Valná hromada se bude konat v rámci Brněnských Hematologických dnů, jež proběhnou v termínu 4.-5.11.2014. Přesné datum, místo a čas konání Vám zašleme v následujících dnech.

Pokud máte zájem se Valné hromady a schůzky center s léčbou HL zúčastnit, prosím o potvrzení do 15.10.2014 na mail: katerina.klaskova@fnkv.cz.

Program schůze:

  1. Registr pacientů s HL- Lenka Pavlovská IBA MUNI
  2. Inicální PET/CT a jeho provedení u pacientů s HL plánovaných k RT po 2 nebo 4 cyklech chemoterapie - Iva Kantorová/K.Dědečková
  3. Involved site a involved node RT jako současný standard RT u lymfomů - příprava článku do Klinické Onkologie
  4. Příprava abstraktu do Lugana: Protonová terapie u pacientů s lymfomem
  5. Návrh programu PHD 10/2015 - předpoklad je, že sa bude konat na téma HL
  6. Projekt výpočtu velikosti nádorové masy (MTV) pomocí PET/CT u nově dg. nemocných v pokročilém stádiu HL. (Papajík, Henzlová, Buriánková) - prezentace Vít Pospíšil
  7. Projekt predikce efektivity aplikace brentuximab vedotinu u R/R nemocných s dg. HL (Procházka, Papajík, Prouzová)

MUDr. Heidi Móciková
předseda rady