Dne 24.2.2016 se bude od 17 do 18:30 hod. konat Valná hromada sdružení Hodgkinův lymfom v hotelu Park Inn, Svobodova 1961/1, Praha 2, 128 00, na který jste srdečně zváni.

Program:

  • Úvod - Heidi Mociková
  • Zpráva o činnosti a financování za rok 2015 - K.Klásková
  • Informace o změně statutu sdružení Hodgkinův lymfom - K.Klásková
  • Informace o registru pacientů s dg. Hodgkinův lymfom - J.Strenková, K.Klásková
  • Zapojení nových center do registru pacientů Hodgkinova lymfomu - všichni účastníci
  • Informace o přiděleném grantu na registr pacientů s Hodgkinovým lymfomem - H.Mociková
  • Informace o studii HD17 - H.Mociková, R.Vejsada
  • Informace o připravované studii BVB vs DHAP - H.Mociková
  • Plánované studie, granty, publikace - všichni účastníci
  • Volba předsednictva rady sdružení Hodgkinův lymfom - všichni účastníci

Po ukončení Valné hromady jsou všichni účastníci srdečně zváni na posezení s večeří od 19 hod. v restauraci Oliva by Amandine, Plavecká 404/4, 12800 Praha, Nové Město.

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.
Předseda sdružení Hodgkinův lymfom