Místo a čas konání: 10.4.2013 – Interní hematologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Přítomní členové přípravného výboru Občanského sdružení Hodgkinův lymfom:

  • Doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD., MBA
  • prim. MUDr. Heidi Móciková, PhD.
  • MUDr. Jana Marková
  • MUDr. Ľubica Gahérová
  • MUDr. Tereza Bártová
  • Ing. Kateřina Klásková

1. Výše uvedení členové přípravného výboru Občanského sdružení Hodgkinův lymfom jednomyslně deklarovali svou svobodnou vůli založit občanské sdružení Hodgkinův lymfom a souhlasili se zněním návrhu předložených stanov občanské sdružení Hodgkinův lymfom.

2. Výše uvedení členové přípravného výboru Občanského sdružení Hodgkinův lymfom zvolili aklamací tyto funkcionáře výboru:

  • prim. MUDr. Heidi Móciková, PhD.
  • MUDr. Jana Marková
  • Ing. Kateřina Klásková