13.5.2013, NH hotel Olomouc

Přítomní: MUDr. Heidi Móciková, PhD., Doc. Tomáš Kozák, PhD., MUDr. Jana Marková, prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., MUDr. Zdeněk Král, CSc., doc. MUDr. Tomáš Papajík, PhD.,  MUDr. David Belada, MUDr. Monika Paličková, Ing. Kateřina Klásková

 1. Přivítání přítomných – prim. MUDr. Heidi Móciková, PhD.
 2. Seznámení přítomných s důvody založení sdružení Hodgkinův lymfom
  • snaha o rozvoj diagnostiky a léčby diagnózy Hodgkinův lymfom, výzkum v této oblasti
  • dosavadní neexistence právnické osoby, která by zaštítitila akademické studie v této oblasti  - jedná se zejména o studie s německou GHSG, v této chvíli se již připravuje nová generace studie
 3. Seznámení přítomných s vytvořenou databází – Registrem Hodgkinova lymfomu
 4. Diskuse přítomných – všichni přítomní měli možnost se k založení sdružení a jeho činnosti vyjádřit. V rámci diskuse byla navržena možnost vytvořit autonomní pracovní skupiny pro HL, která by fungovala samostatně a byla by i samostatně financována (doc. Papajík). HL nebylo podle prohlášení  prof. Trněného, Dr. Belady a doc. Papajíka nikdy Kooperativní lymfomovou skupinou straněno, naopak poukázali na nedostatečnou komunikaci ze strany FNKV. Naopak ze strany FNKV byla jednoznačně zmíněna minimální aktivita KLS ve vztahu k HL.
 5. Přítomní prof. Trněný (VFN), doc. Papajík (FN Olomouc) a Dr. Belada zaujali pro tuto chvíli rezervovaný postoj – pokud sdružení vznikne, bude jeho činnost v počáteční fázi pouze sledována, poté bude zvažována možnost vstupu – členství.
 6. Občanské sdružení Hodgkinův lymfom bylo dnem 13.5.2013 založeno: pro vznik sdružení hlasovalo 5 přítomných: MUDr. Mociková, MUDr. Marková, MUDr. Král, MUDr. Paličková, Ing. Klásková. Před hlasováním z jednání odešli: prof. MUDr. Trněný, Doc MUDr. Papajík a MUDr. Belada. Doc. MUDr.Kozák se zjednání omluvil ještě před hlasováním.
 7. Hlasováním byli jmenovaní členů Rady – MUDr. Heidi Móciková, PhD., doc. MUDr. Zdeněk Král, MUDr. Jana Marková.
 8. Volba předsedy Rady – zvolena MUDr. Heidi Móciková, PhD.
 9. Volba místopředsedy Rady – zvolen doc. MUDr. Zdeněk Král, CSc.
 10. Volba sekretáře sdružení – zvolena Ing. Kateřina Klásková.

Zapsala Kateřina Klásková 14.3.2013, revize MUDr. Heidi Móciková, PhD.