6th International Symposium on Hodgkin Lymphoma, Prague

8.55 – 9.00 h. Welcome / Přivítaní

 • Kozák, FNKV, Praha

9.00 - 9.30 h.
Benefits and drawbacks of new drugs in the treatment of Hodgkin lymphoma
Výhody a nevýhody nových léků v léčbě Hodgkinova lymfomu

 • Diehl, Cologne, Germany

9.30 - 10.00 h.
Unmet needs and future perspectives in the treatment of classical Hodgkin lymphoma
Nenaplněné potřeby a perspektivy v léčbě Hoddgkinova lymfomu

 • von Tresckow, Cologne, Germany

10.00 - 10.30 h.
PET/CT Interpretation and Treatment modification in Hodgkin Lymphoma
Interpretace PET/CT vyšetření a úprava léčby dle PET/CT u Hodgkinova lymfomu

 • Kobe, Cologne, Germany

10.30 - 10.45 h. Coffee Break / Přestávka

10.45 - 11.00 h.
Comparison of various treatment regimens and their impact on behaviour nad cognition in animal model
Srovnání vlivu vybraných léčebných schémat na chování a kognici v animálním modelu

 • Valeš, Škurlová, Horáček, Holubová, NÚDZ Klecany

11.00 - 11.15 h.
Chemobrain - results in patients with Hodgkin lymphoma
Chemobrain - výsledky u pacientů s Hodgkinovým lymfomem

 • Horáček, NÚDZ Klecany

11.15 - 11.30 h.
Hodgkin lymphoma - standards of treatment in the Czech Republic in 2019
Standardy léčby Hodgkinova lymfomu v ČR v roce 2019

 • Móciková, FNKV Praha

11.30 - 11.45 h.
Hodgkin lymphoma - standards of radiotherapy in the Czech Republic in 2019
Standardy radioterapie u Hodgkinova lymfomu v ČR v roce 2019

 • Dědečková, PTC Praha

11.45 - 12.00 h.
Proton radiotherapy of mediastinal Hodgkin lymphoma- personal experiences and current recommendations
Protonová RT mediastinálního Hodgkinova lymfomu: vlastní zkušenosti a aktuální doporučení

 • Dědečková, PTC Praha

12.00 - 12.15 h.
Analysis of soluble cytokines and its significance in patients with Hodgkin lymphoma
Význam analýzy solubilních cytokinů u nemocných s Hodgkinovým lymfomem

 • Procházka, HOK Olomouc

12.15 - 12.30 h.
Correlation between lymphoma tumour mass and soluble cytokines in the context of current staging systems in Hodgkin lymphoma
Vztah mezi nádorovou masou lymfomu a hladinou solubilních cytokinů v kontextu současných stážovacích systémů u HL

 • Procházka, HOK Olomouc

12.30 - 13.30 h. Lunch / Oběd

13.30 - 13.45 h.
PD-L1 expression in Hodgkin lymphoma
Exprese PD-L1 u Hodgkinova lymfomu

 • Král, FN Brno

13.45 - 14.00 h.
Treatment toxicity in elderly patients with Hodgkin lymphoma in advanced stages
Toxicita léčby u starších pacientů s Hodgkinovým lymfomem v pokročilém stadiu

 • Sýkorová, FN Hradec Králové

14.00 - 14.15 h.
Second tumours after treatment of Hodgkin lymphoma- analysis from the Czech Hodgkin lymphoma registry
Sekundární malignity po léčbě Hodgkinova lymfomu, analýza z českého registru Hodgkinova lymfomu

 • Gahérová, FNKV Praha

14.15 - 14.30 h.
Symptomatic osteonecrosis as a complication of Hodgkin lymphoma treatment
Symptomatická osteonekróza jako komplikace léčby Hodgkinova lymfomu

 • Marková, FNKV

14.30 - 14.45 h.
Metabolic syndrome and early atherosclerotic changes as late complications of Hodgkin lymphoma treatment in children and adolescents
Metabolický syndrom a předčasné aterosklerotické změny jako pozdní následky léčby Hodgkinova lymfomu u dětí a dospívajících

 • Čepelová, FN Motol

14.45 - 15.00 h. Coffee Break / Přestávka

15.00 - 16.00 h.
Interactive case reports
Kazuistiky s interaktivním hlasováním

 • Móciková, FNKV Praha
 • Kořen, VFN Praha
 • Štěpánková, FN Hradec Králové
 • Lukášová, HOK Olomouc

16.00 - 16.05 h. Closing Remarks / Závěr

 • Móciková, FNKV Praha