6th International Symposium on Hodgkin Lymphoma, Prague

9.00 - 9.30 h.
Benefits and drawbacks of new drugs in the treatment of Hodgkin lymphoma

 • Diehl, Cologne, Germany

9.30 - 10.00 h.
Unmet needs and future perspectives in the treatment of classical Hodgkin lymphoma

 • Borchamnn, Cologne, Germany

10.00 - 10.30 h.
Measurement of total metabolic tumour volume in the management of Hodgkin lymphoma

 • Kobe, Cologne, Germany

10.30 - 10.45 h. Přestávka

10.45 - 11.00 h.
Srovnání vlivu vybraných léčebných schémat na chování a kognici v animálním modelu

 • Valeš, Škurlová, Horáček, Holubová, NÚDZ Klecany

11.00 - 11.15 h.
Chemobrain - výsledky u pacientů s Hodgkinovým lymfomem

 • Horáček, NÚDZ Klecany

11.15 - 11.30 h.
Standardy léčby Hodgkinova lymfomu v ČR v roce 2019

 • Móciková, FNKV Praha

11.30 - 11.45 h.
Standardy radioterapie u Hodgkinova lymfomu v ČR v roce 2019

 • Dědečková, PTC Praha

11.45 - 12.00 h.
Protonová RT mediastinálního Hodgkinova lymfomu: vlastní zkušenosti a aktuální doporučení

 • Dědečková, PTC Praha

12.00 - 12.15 h.
Význam analýzy solubilních cytokinů u nemocných s Hodgkinovým lymfomem

 • Procházka, HOK Olomouc

12.15 - 12.30 h.
Vztah mezi nádorovou masou lymfomu a hladinou solubilních cytokinů v kontextu současných stážovacích systémů u HL

 • Procházka, HOK Olomouc

12.30 - 13.30 h. Přestávka - oběd

13.30 - 13.45 h.
Exprese PD-L1 u Hodgkinova lymfomu

 • Král, FN Brno

13.45 - 14.00 h.
Toxicita léčby u starších pacientů s Hodgkinovým lymfomem v pokročilém stadiu

 • Sýkorová, FN Hradec Králové

14.00 - 14.15 h.
Sekundární malignity po léčbě Hodgkinova lymfomu, analýza z českého registru Hodgkinova lymfomu

 • Gahérová, FNKV Praha

14.15 - 14.30 h.
Symptomatická osteonekróza jako komplikace léčby Hodgkinova lymfomu

 • Marková, FNKV

14.30 - 14.45 h.
Metabolický syndrom a předčasné aterosklerotické změny jako pozdní následky léčby Hodgkinova lymfomu u dětí a dospívajících

 • Čepelová, FN Motol

14.45 - 15.00 h. Přestávka

15.00 - 16.00 h.
Kazuistiky s interaktivním hlasováním

 • Móciková, FNKV Praha
 • Kořen, VFN Praha
 • Štěpánková, FN Hradec Králové
 • Lukášová, HOK Olomouc