Ve studii HDR2 bylo vyhodnoceno 241 pacientů: 119 v rameni A s 2x DHAP + BEAM+ASCT a 122 v rameni B s vysokodávkovanou sekvenční terapií: CTX+VCR, MTX, VP16 + BEAM + ASCT. V mediánu sledování 42 měsíců nebyl rozdíl mezi oběma rameny ve FFTF (P= 0,56) a v celkovém přežití (P=0,82). 3letý FFTF byl 62 % (95 % CI 56-68 %) a 3leté celkové přežití 80 % (95 % CI 75-85 %).

Literatura k rel/ref.HL
Santoro A, et J Clin Oncol. 2016 Sep 20;34(27):3293-9.
Mociková H a spol.: Klin Onkol. 2016; 29(5):342-346.