Vaše příspěvky a dary prosíme posílat na číslo účtu 3259144349 / 0800.