• Předseda Rady: MUDr. Heidi Móciková, PhD.
  • Místopředseda Rady: MUDr. Zdeněk Král, CSc.
  • Čestný předseda sdružení a člen Rady: MUDr. Jana Marková
  • Sekretář: Kateřina Klásková