RF – rizikové faktory pro časná a intermediární stádia (dle DHSG – Německá studijní skupina pro Hodgkinův lymfom):

 1. Masivní mediastinální tumor (MMT)  ≥ 1/3 maximálního rozměru hrudníku
 2. Extranodální postižení (E)
 3. Sedimentace erytrocytů ≥ 50/hod. (bez přítomnosti B symptomů), ≥ 30/hod. (pokud přítomen některý z B – symptomů)
 4. ≥ 3 skupiny postižených uzlinových oblastí

Mezinárodní prognostické skóre IPS v pozdních stadiích (III,IV):

 1. Věk:≥ 45let
 2. Pohlaví:mužské
 3. Stadium IV
 4. Leu≥15x109/l
 5. Počet lymfocytů < 0.6x109/l nebo lymfo<8%
 6. Albumín < 40g/L
 7. Hemoglobin <105g/l

obr. Regiony a oblasti

GHSG klasifikační systém pro jednotlivé rizikové skupiny

Na základě rizikových faktorů německá studijní skupina (GHSG) používá následující klasifikaci rizikových skupin u Hodgkinova lymfomu. Léčba zavisí na zařazení do jednotlivých rizikových skupin:

 1. Časná stádia - stádium IA, IB, IIA, IIB bez rizikových faktorů
 2. Intermediární stádia - stádium IA, IB, IIA s přítomností i jediného rizikového faktoru, stádium IIB s rizikovým faktorem 3) a/nebo 4)
 3. Pokročilá stádia - stádium III, IV a stádium IIB s rizikovými faktory 1 nebo 2