RF – rizikové faktory pro časná a intermediární stádia (dle DHSG – Německá studijní skupina pro Hodgkinův lymfom):

  1. Masivní mediastinální tumor (MMT)  ≥ 1/3 maximálního rozměru hrudníku
  2. Extranodální postižení (E)
  3. Sedimentace erytrocytů ≥ 50/hod. (bez přítomnosti B symptomů), ≥ 30/hod. (pokud přítomen některý z B – symptomů)
  4. ≥ 3 skupiny postižených uzlinových oblastí

obr. Regiony a oblasti

GHSG klasifikační systém pro jednotlivé rizikové skupiny

Na základě rizikových faktorů německá studijní skupina (GHSG) používá následující klasifikaci rizikových skupin u Hodgkinova lymfomu. Léčba zavisí na zařazení do jednotlivých rizikových skupin:

  1. Časná stádia - stádium IA, IB, IIA, IIB bez rizikových faktorů
  2. Intermediární stádia - stádium IA, IB, IIA s přítomností i jediného rizikového faktoru, stádium IIB s rizikovým faktorem 3) a/nebo 4)
  3. Pokročilá stádia - stádium III, IV a stádium IIB s rizikovými faktory 1 nebo 2