Cotswoldská modifikace Ann Arbor klasifikace pro hodnocení klinického stádia

Stádium Definice
I Postižení jedné lymfatické oblasti nebo lymfatické struktury (např. sleziny, thymu, Waldeyerova okruhu)
II Postižení 2 nebo více lymfatických oblastí na jedné straně bránice (mediastinum je samostatné místo), počet postižených anatomických mist se označuje příponou (např. II3)
III Postižení oblastí lymfatických uzlin nebo struktur na obou stranách bránice
III1 Postižení stenických, hilových, celiakálních nebo portálních uzlin
III2 Postižení paraaortálních, ilických, mezenteriálních uzlin
IV Postižení extranodálních míst