Diagnostický postup

 1. Biopsie s histologickým vyšetřením a imunohistochemií.
 2. Klinické vyšetření: B symptomy (teplota nad 38 st C, zvýšené pocení, váhový úbytek nad 10 % za 6 měsíců), ostatní příznaky: svědění kůže, alkoholové kostní bolesti, zvýšená únava, celkový performance status.
 3. Fyzikální vyšetření se zaměřením na všechny lymfatické uzliny, játra, slezinu.
 4. Laboratorní vyšetření: sedimentace erytrocytů, krevní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů, biochemické vyšetření včetně laktát dehydrogenázy (LDH) a jaterních testů, těhotenský test u žen ve fertilním věku, HIV, hepatitis B a C.
 5. Zobrazovací metody:
  -PET/CT (při nedostupnosti PET/CT je alternativou CT krku, hrudníku břicha, malé pánve s i.v. kontrastem, v případě nemožnosti aplikace kontrastní látky: MR, respektive PET/MR)
  - rtg hrudníku se změřením šířky hrudníku a mediastina
  - echokg (vyhodnocení ejekční frakce levé komory) + EKG
 6. Ostatní vyšetření:
  - vyšetření plicních funkcí (spirometrie s DLCO), pozn: při DLCO nad 60% je možné použít bleomycin
  - u mužů: spermiogram se zamražením spermatu
  - u žen: zvážit IVF, kryokonzervaci oocytů nebo ovariální tkáně a/nebo farmakologickou ochranu gonád
  - v případě, že nebylo použito PET/CT ale pouze CT nebo při nevysvětlené cytopénii v krevním obraze je vhodné doplnit histologické vyšetření kostní dřeně